Malarstwo Lucyny Wierzbickiej
Wpisał: Administrator   
25.03.2009.

 Portret Evy  SZINKMANOVEJ (olej)